Codso wicitaan
  • Haddii la joojiyo kahor intaan 60 maalmood laga soo bilaabo taariikhda imaanshaha: 25% ee wadarta joogitaanka joogtada ah waxaa laguugu soo dallacayaa lacagta lagaa qaadayo.
  • Haddii la joojiyo maalmaha 30-60 ee taariikhda soo-noqoshada: 40% ee wadarta guud ee joogitaanka waxaa lagugu soo oogayaa khidmadda sii-haynta.
  • Haddii la joojiyo maalmaha 21-30 ee taariikhda soo-noqoshada: 50% ee wadarta guud ee joogitaanka waxaa lagugu soo oogayaa khidmadda sii-haynta.
  • Haddii la joojiyo maalmaha 07-21 ee taariikhda soo-noqoshada: 75% ee wadarta guud ee joogitaanka waxaa lagugu soo oogayaa khidmadda sii-haynta.
  • Haddii la joojiyo maalmaha 07 ee taariikhda soo-noqoshada: 100% ee wadarta joogitaanka joogtada ah waxaa lagugu soo oogayaa khidmadda sii-haynta.
  • Haddii ay dhacdo Injir ama Maqnaansho ka hor taariikhda bixitaanka: 100% ee wadarta joogitaanka joogtada ah waxaa laguugu soo dallacayaa lacag ahaan.